ChamitowaM. НАСЛЕДИЕ КОНСТОНТТНА ДЕ ЛАЗАРИ. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 11.