KopczackiB. Rosyjski nacjonalizm w powieści Wasilija Grossmana Życie i los. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 11.