JastrzębskaK. RODZINA JOŁTYSZEWÓW, CZYLI PRZEKŁAD „ROZCHWIERUTANY”. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 11.