WalczakJ. Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 18 out. 2017.