DębowczykM. Recepcja "Almanachu biednego Richarda" Benjamina Franklina oraz "Wstępu do historii powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera w Rosji. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 13 maio 2018.