PączekK. „WOLNOŚĆ ALBO ŚMIERĆ” — PROLEGOMENA DO BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ CZECZEŃSKIEGO BARDA TIMURA MUCURAJEWA. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 11.