KapelaE. NEOLOGIZMY POLITYCZNE W NAGŁÓWKACH ROSYJSKICH TEKSTÓW MEDIALNYCH. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 13 maio 2018.