PlichtaP. Elementy kulturowe w angielskim przekładzie utworu G. K. Kotoszychina O Rosji za panowania cara Aleksego Michajłowicza. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 13 maio 2018.