RycielskaB. Jarosław Wierzbiński, Михаил Зощенко: текстологические исследования и анализы, семантика и стилистика, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 128. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 18 nov. 2018.