Olechno-WasilukJ. Innowacyjny projekt internetowy. Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 20 abr. 2019.