JabłokowJ. ABECADŁO Z PIECA SPADŁO, ИЛИ СЛУЧАЙ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ВРАНЬЯ. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 11.