KananowiczT. Walka ideologiczna na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”: liberalna transformacja vs liberalna rewolucja. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 11.