PrzebindaG. Piotr Czaadajew — ojciec prowidencjalizmu w Rosji. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 11.