ŻejmoB. Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana. Przegląd Rusycystyczny, v. 170, n. 2, 5 mar. 2020.