PavlenkoS. Przestrzeń, wojna i pamięć w dokumentalno-artystycznej prozie Swietłany Aleksijewicz. Przegląd Rusycystyczny, n. 3 (171), 26 maio 2020.