JanaszekK. Przyswajanie języka obcego przez kobiety i mężczyzn. Podobieństwa i różnice indywidualne. Przegląd Rusycystyczny, n. 3 (171), 26 maio 2020.