CamagniF. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. 305 s. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 21 mar. 2020.