KościołekA. KILKA UWAG NA TEMAT MŁODZIEŃCZEGO STOSUNKU ALEKSANDRA HERCENA DO CHRZEŚCIJAŃSTWA. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 6 set. 2020.