PawletkoB. DOŚWIADCZENIE GŁODU: PIOTROGRÓD-LENINGRAD. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 6 set. 2020.