ŻejmoB. SZTUKA POSTCZARNOBYLSKA JAKO PRACA ŻALU. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 1 out. 2020.