Sładkiewicz Żanna. „SIŁA NIECZYSTA” W KARYKATURZE POLITYCZNEJ: ASPEKT PRAGMATYCZNY. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 7 set. 2020.