GłuszkowskiP. ROSYJSKA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI ARKADIJA AWERCZENKI I TEFFI. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 6 set. 2020.