Krycka-MichnowskaI. Z DZIEJÓW ROSYJSKIEJ EMIGRACJI W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ: EUGENIA WEBER-CHIRIAKOWA. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 7 set. 2020.