RybinchikO. „I CZYMŻE SĄ WIERSZYKI?” KORESPONDENCJA NADIEŻDY MANDELSZTAM Z LIDIĄ GINZBURG. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 7 set. 2020.