BrzykcyJ.; ŻejmoB. ROSJA: CZASY — LUDZIE — IDEE. ZAMIAST WSTĘPU. Przegląd Rusycystyczny, v. 172, n. 4, 30 set. 2020.