Lubocha-KruglikJolanta. 2021. Wstęp. Przegląd Rusycystyczny, nr 2 (174) (styczeń). https://doi.org/10.31261/pr.10897.