Fast, Piotr. 2021. „Przegląd Rusycystyczny 2021, Nr ”4. Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (176) (październik). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/12523.