Sładkiewicz, Żanna. 2022. Estetyka I Pragmatyka Komunikacji W Dyskursie Protestu (intersemiotyczna Analiza Przypadków Białoruskich 2020–2021). Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (listopad), 206-25. https://doi.org/10.31261/pr.12987.