Nikolaienko, Larysa. 2022. „Reprezentacja Oceny W Opisie Intensywności Zawiści (na Materiale Języka Polskiego, Rosyjskiego I Ukraińskiego”). Przegląd Rusycystyczny, nr 2 (178) (maj), 251-64. https://doi.org/10.31261/pr.13037.