Red.Red. 2014. Strona Redakcyjna. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3413.