Jędrysko, Cezar. 2013. Poglądy Antyinteligenckie Lwa Tołstoja. Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (październik). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3455.