Żejmo, Bożena. 2013. „Słowiki, Baśnie I Dwugłowy Orzeł. Mit Imperium W Li-Teraturze Rosyjskie”j. Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (październik). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3457.