Red.Red. 2012. Spis Treści. Przegląd Rusycystyczny, nr 1/2 (marzec). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3538.