Barysznikowa, Natalia. 2011. O Pewnej Inscenizacji Rewizora Nikołaja Gogola. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3602.