Arlauskajte, Natalia. 2011. „Gialli, Gogol, Tołstoj, Czechow, Maupasant Itd”. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3603.