Stasienko, Anna. 2008. Deadiektyw W Pozycji Przyrzeczownikowej We Współczes-Nym Języku Rosyjskim I Polskim. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3763.