Klimonow, Władimir. 2007. „Zdarzenia, Ich Konceptualna Kategoryzacja a Manifestacja W Języku Rosyjskim W Porównaniu Z Językiem Niemiecki”m. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3848.