Daniel, Joanna. 2007. Z Historii Badań Nad Zawartością Materiału Leksykalnego Dla Potrzeb Nauczania Języka Rosyjskiego Jako Obcego. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3852.