Kantor, Władimir. 2006. Lew Tołstoj Jako Prekursor Bolszewizmu. Przegląd Rusycystyczny, nr 2 (marzec). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3896.