Dębowczyk, Małgorzata. 2018. „Recepcja "Almanachu Biednego Richarda" Benjamina Franklina Oraz "Wstępu Do Historii Powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera W Rosj”i. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (maj). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5081.