Kruszelnicki, Michał. 1. LABIRYNTY MYSZKINA (PODRÓŻ SZESTOWOWSKA). Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (1). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5539.