Kapela, Ewa. 2018. NEOLOGIZMY POLITYCZNE W NAGŁÓWKACH ROSYJSKICH TEKSTÓW MEDIALNYCH. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (maj). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6214.