Jabłokow, Jewgienij. 2019. Wstęp. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (lipiec). https://doi.org/10.31261/pr.7631.