Pavlenko, Svetlana. 2020. „Przestrzeń, Wojna I Pamięć W Dokumentalno-Artystycznej Prozie Swietłany Aleksijewic”z. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (171) (maj). https://doi.org/10.31261/pr.7883.