Camagni, Filippo. 2020. „Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, W Poszukiwaniu Sensu. O Prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. 305 S”. Przegląd Rusycystyczny, nr 2 (marzec). https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8604.