Kościołek, Anna. 2020. KILKA UWAG NA TEMAT MŁODZIEŃCZEGO STOSUNKU ALEKSANDRA HERCENA DO CHRZEŚCIJAŃSTWA. Przegląd Rusycystyczny 172 (4). https://doi.org/10.31261/pr.8984.