Żejmo, Bożena. 2020. SZTUKA POSTCZARNOBYLSKA JAKO PRACA ŻALU. Przegląd Rusycystyczny 172 (4). https://doi.org/10.31261/pr.9100.