Radosz, Joanna. 2020. ZBĘDBY CZŁOWIEK I MAŁY CZŁOWIEK W ROSYJSKIEJ LITERATURZE ХХI WIEKU. Przegląd Rusycystyczny 172 (4). https://doi.org/10.31261/pr.9101.