Levkievskaya, Elena. 2020. PAMIĘĆ HISTORYCZNA JAKO TRAUMA W CHŁOPSKICH NARRACJACH AUTOBIOGRAFICZNYCH. Przegląd Rusycystyczny 172 (4). https://doi.org/10.31261/pr.9112.