Morozowa, Nadezda. 2020. Problem Starowierców-Filiponów W Północnej Dobrudży: Pustelnia Kiteleska. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (październik). https://doi.org/10.31261/pr.9116.